https://twhack.com
Slider Image

ai

עוזרי הסמארטפונים הולכים ראש בראש, גוגל עכשיו יוצאת למעלה-ai
  • ai

עוזרי הסמארטפונים הולכים ראש בראש, גוגל עכשיו יוצאת למעלה

עם שלוש מכשירי AI גדולים של סמארטפונים המספקים תשובות, קשה לומר מי מהם הטוב ביותר. במחקר ששאל את שלושת ה- AIs העיקריים מעל 3000 שאילתות שונות, ראה מי יצא בראש. בראש ובראשונה, מחקר זה, שנערך על ידי Stone Temple Consulting, מתבסס אך ורק על שאילתות ידע, ולא על השוואה בין יכולות עוזרות אישיות. עם זאת, כל השאילתות התנהלו באמצעות פקודות קוליות כך שתוכל להיות השוואה ישירה בין לא רק כמה שאחזר מידע, אלא גם עד כמה טובי ה- AI יכולים להבין את השאלות שלך. כשמדובר בו AI הצליחה לספק את המרב ממה שק