https://twhack.com
Slider Image

תסמונת התחזה

אם יש לך תסמונת התחזה, אל תגיד לאנשים מה לעשות, ספר להם מה עובד-תסמונת התחזה
  • תסמונת התחזה

אם יש לך תסמונת התחזה, אל תגיד לאנשים מה לעשות, ספר להם מה עובד

אם חלק מתפקידך כולל הצעת ייעוץ או הדרכה, סביר להניח שחווית תסמונת אימפוסטר במידה מסוימת. כדי לעבור מעבר לזה, נסה להגיד לאנשים מה עובד בשבילך, במקום רק לומר להם מה לעשות. התגבר על תסמונת המתחזה: מה לעשות כשאתה מרגיש הונאה כולם מרגישים את זה בשלב מסוים בחיים המקצועיים שלהם: אני הונאה וכולם עוסקים ... תס