https://twhack.com
Slider Image

שגרת בוקר

הרחק את המסכים שלך עד שתסיים את שגרת הבוקר שלך-שגרת בוקר
  • שגרת בוקר

הרחק את המסכים שלך עד שתסיים את שגרת הבוקר שלך

כשאתה מתעורר בבוקר לראשונה, אתה בודק את הטלפון שלך? אם כן, יתכן שאתה רגיל לחטוף את היום שלך לפני שתתחיל. שנה את זה על ידי הפיכתו לדבר האחרון שאתה בודק. כפי שמציין יזם הבלוג העסקי, זה נפוץ מכדי שרובנו מתרדבים מהמיטה, תופסים את הטלפון ומיד נתחיל לבדוק התראות. הבעיה היא, זה נותן לשאר העולם את האפשרות לדחוף שינוי עדיפות בבוקר שלך. אתה מקבל הודעה שעליך לענות עליה או סיפור שעליך לקרוא. אם אתה הופך את הטלפון שלך לדבר האחרון שאתה בודק, יש לך זמן להתעורר, להתקלח,