https://twhack.com
Slider Image

משכנתא

היפטר מתשלומי ההפקדה שלך ושמור בהוצאות חודשיות-משכנתא
  • משכנתא

היפטר מתשלומי ההפקדה שלך ושמור בהוצאות חודשיות

כשאתה משכנת את הבית שלך, סביר להניח שתשלומי נאמנות יתווספו לחשבון בכל חודש. הכסף הזה יושב בחשבון לתשלום המסים והביטוחים. אתה לא יכול להגיד כמה הולך בכל חודש. אם יש לך היסטוריה מבוססת עם הבנק, אתה יכול לחסוך על ידי תשלום ההוצאות הללו בעצמך. עיניים על הדולר מסבירות מדוע תשלומי נאמנות הם בזבזניים ולא צפויים: זה ממש לא משהו שיש לי שליטה עליו וזו הסיבה שזה משגע אותי. עבור הבית שלנו, אנו מקצצים את עלויות הביטוח בשנה שעברה משמעותית