https://twhack.com
Slider Image

סוכן חשאי

מדפסת דיו בלתי נראית-סוכן חשאי
  • סוכן חשאי

מדפסת דיו בלתי נראית

הפיכת טריק הדיו הבלתי נראה לילדות על ראשו, מצב זה מ- Make מאפשר לך להדפיס הודעות בלתי נראות באמצעות מדפסת הזרקת הדיו שלך. מאט ריצ'רדסון הרכיב את הסרטון המצוין הזה עם הוראות לביצוע מוד הדיו הבלתי נראה הזה במקור מ- Make: Volume 16. שינוי מחסנית הדיו שלך להדפסת מיץ לימון מרוכז, במקום צהוב, מאפשר להסתיר את ההודעה ולחשוף רק בחום קיצוני (כמו מברזל בגדים) או יוד. אל תנסה להשתמש במיץ לימון - הוא ל